Nâng cao hiệu quả tiếp công dân

1 năm 2 tháng trước

Việc công tác tiếp công dân không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng đã góp phần tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, việc thực hiện chưa đồng đều và còn nhiều hạn chế khiến công tác tiếp dân chưa đạt hiệu quả như mong đợi và ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân.

Viết bình luận

Tin liên quan