Mỹ: Hàng trăm người đập phá các cửa hàng ở Chicago