Lượng khí thải CO2 tăng kỷ lục

6 tháng 2 tuần trước

Lượng khí CO2 thải phát cao nhất từ trước đến nay, cuộc sống của con người đang bị đe dọa trực tiếp. 

Viết bình luận

Tin liên quan