Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hong Kong, Trung Quốc

1 năm 1 tháng trước

Viết bình luận

Tin liên quan