Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hong Kong, Trung Quốc

8 tháng 2 ngày trước

Viết bình luận

Tin liên quan