Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hong Kong, Trung Quốc

2 tháng 6 ngày trước

Viết bình luận

Tin liên quan