Lào Cai xuất hiện mưa đá ​kèm giông lốc

Lào Cai xuất hiện mưa đá ​kèm giông lốc