Lào

1 năm 2 tháng trước

Trưởng thành từ một người lính cho đến khi giữ cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong suốt cuộc đời mình