Lạng Sơn: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 50kg pháo

Lạng Sơn: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 50kg pháo