Lạng Sơn

6 tháng 3 tuần trước

Đến ngày 5/8, tỉnh Lạng Sơn có 4 người mắc COVID-19 tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập.