Kon Tum: Tạm giữ gần 500 kg cá thể rùa và rắn trên xe khách

Kon Tum: Tạm giữ gần 500 kg cá thể rùa và rắn trên xe khách
Kon Tum: Tạm giữ gần 500 kg cá thể rùa và rắn trên xe khách
Kon Tum: Tạm giữ gần 500 kg cá thể rùa và rắn trên xe khách
Kon Tum: Tạm giữ gần 500 kg cá thể rùa và rắn trên xe khách