Kiên Giang

1 năm 2 tháng trước

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, sóng to, gió lớn, một đoạn đê biển Tây dài khoảng 700 m,  thuộc xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Gian