Khó khăn khi sáp nhập trung tâm y tế huyện

5 tháng 2 tuần trước

Tinh gọn bộ máy y tế tuyến huyện đồng nghĩa với việc sẽ phải cắt giảm nhiều vị trí lãnh đạo.

Nếu không làm tốt việc lựa chọn người đứng đầu hay sắp xếp vị trí phù hợp sẽ khiến Trung tâm mới hoạt động không hiệu quả.

Viết bình luận

Tin liên quan