Khó khả thi tách hầm gửi xe khỏi chung cư để chống cháy nổ

11 tháng 1 tuần trước

Việc đảm bảo an toàn cháy nổ, cần phải xuất phát từ ý thức của chủ đầu tư, và cư dân, chứ không chỉ là việc di dời nơi giữ xe, có thể còn gây bất tiện và giảm hiệu quả sử dụng đất nên đề xuất tách biệt khu vực để xe với nơi ở, nhằm giảm nguy cơ cháy nổ và đảm bảo an toàn cho người dân là khó khả thi.

Viết bình luận

Tin liên quan