Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Kampong Cham

4 tuần 2 giờ trước

Tại tỉnh Kampong Cham, Vương quốc Campuchia vừa diễn ra Lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Đây là tượng đài thứ 17 trong tổng số 22 Tượng đài Hữu nghị được trùng tu, tôn tạo và xây mới trên đất nước bạn.

Viết bình luận

Tin liên quan