Khánh Hòa

1 năm 2 tháng trước

UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà vừa ra thông báo đối với Công ty cổ phần Nha Trang Sao, chủ đầu tư dự án Công viên văn hoá, giải trí, thể