Italy nỗ lực tìm giải pháp tránh bị EU kỷ luật do vi phạm quy tắc tài chính

Italy nỗ lực tìm giải pháp tránh bị EU kỷ luật do vi phạm quy tắc tài chính