Israel xác nhận số ca nhiễm mới COVID-19 cao kỷ lục

Israel xác nhận số ca nhiễm mới COVID-19 cao kỷ lục
Israel xác nhận số ca nhiễm mới COVID-19 cao kỷ lục
Israel xác nhận số ca nhiễm mới COVID-19 cao kỷ lục