Israel

1 năm 4 tháng trước

Trong những ngày này, khu vực Trung Đông lại không ngừng nóng lên với những diễn biến căng thẳng liên quan đến kế hoạch của Israel sáp nhập