Israel

8 tháng 2 tuần trước

Trong những ngày này, khu vực Trung Đông lại không ngừng nóng lên với những diễn biến căng thẳng liên quan đến kế hoạch của Israel sáp nhập