Indonexia

6 tháng 2 tuần trước

Chào mừng 53 năm ngày thành lập ASEAN, ngày 8/8, Quỹ ASEAN phối hợp với Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) đã tổ chức hội thảo với chủ