Indonesia sơ tán hơn 1.000 người dân sinh sống gần núi lửa Karangetang

Indonesia sơ tán hơn 1.000 người dân sinh sống gần núi lửa Karangetang
Indonesia sơ tán hơn 1.000 người dân sinh sống gần núi lửa Karangetang