Indonesia: Động đất mạnh ở khu vực đảo Bali, ít nhất 3 người thiệt mạng

Indonesia: Động đất mạnh ở khu vực đảo Bali, ít nhất 3 người thiệt mạng