Hồng Kông (Trung Quốc)

1 năm 2 tháng trước

Đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề thị trường lao động của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức

1 năm 3 tháng trước

Ngày 1/7,  Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức lễ thượng cờ kỷ niệm 23 năm ngày Hong Kong được trao trả về cho Trung Quốc đại lụ