Hoang mang với sản phẩm của Vinanusoy và Light Food

11 tháng 1 tuần trước

Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định thu hồi 35 sản phẩm của 2 công ty trên do có vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm nhưng vẫn không khiến người tiêu dùng yên tâm sử dụng các sản phẩm không an toàn đang được phân phối trên thị trường.

Viết bình luận

Tin liên quan