Hiệu quả các cống điều tiết nước vận hành sớm tại Trà Vinh

11 tháng 2 tuần trước

Dự đoán mùa khô năm 2019-2020, mặn xâm nhập nội đồng sớm và độ mặn tăng cao ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Công trình cống Bông Bót và Tân Dinh là 2 công trình thuộc tiểu dự án kiểm soát nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít, thực hiện từ vốn ODA được đưa vào vận hành sớm hơn 7 tháng từ đầu năm đã phát huy hiệu quả, giúp giảm thiểu nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân.

 

Viết bình luận

Tin liên quan