Hệ thống sông Hồng đang cạn nhất lịch sử

1 tháng 2 tuần trước

Dòng chảy sông Hồng đã ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua,  lịch sử vận hành các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Đà, sông Hồng cũng chưa bao giờ ghi nhận mực nước cạn kiệt như năm nay. Vụ Đông Xuân miền Bắc đang đứng trước nhiều thách thức, rất có thể phải điều chỉnh giảm diện tích.

Viết bình luận

Tin liên quan