Hầu hết các trạm BOT giảm thời gian thu phí sau quyết toán

11 tháng 3 ngày trước

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình triển khai Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao. Cụ thể tới nay đã có 64/68 dự án BOT, BT đã hoàn thành được trình quyết toán, Bộ GTVT đã ban hành quyết định giao Nhà đầu tư và Ban Quản lý dự án lập, trình quyết toán theo quy định đối với 4 dự án còn lại.đến nay, toàn bộ các dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Nhà đầu tư phối hợp với địa phương rà soát đề xuất phương án miễn, giảm giá, trong đó đã giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ của 39 dự án./.

Viết bình luận

Tin liên quan