Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tự chế nặng 3.000 tấn

Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tự chế nặng 3.000 tấn