Hàn Quốc

1 năm 2 tháng trước

Để hỗ trợ người lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, ngoài những giải pháp tích cực mà chính phủ hai nước đ