Hàn Quốc

6 tháng 2 tuần trước

Để hỗ trợ người lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, ngoài những giải pháp tích cực mà chính phủ hai nước đ