Tin đồ hoạ

Hà Nội: Trung tâm kinh tế lớn của cả nước

65 năm sau ngày giải phóng (10/10/1954-2019), kinh tế Hà Nội đã có sự phát triển vượt bậc. Năm 2018, Hà Nội đóng góp 16,63% GDP cả nước. Cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng tích cực, là động lực cho kinh tế phát triển.
Ngày: 09/10/2019