Hà Nội lấy ý kiến Dự thảo Văn kiện Đại hội XVII

1 tháng 1 tuần trước

Ngày 5/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, trí thức, chức sắc tôn giáo Thủ đô vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Viết bình luận

Tin liên quan