Hà Nội: Kiên quyết xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại mương cống hóa Phan Kế Bính

Hà Nội: Kiên quyết xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại mương cống hóa Phan Kế Bính