Hà Nội: Bắt giữ ổ nhóm chuyên làm giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền vay ngân hàng

Hà Nội: Bắt giữ ổ nhóm chuyên làm giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền vay ngân hàng
Hà Nội: Bắt giữ ổ nhóm chuyên làm giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền vay ngân hàng