Hà Nam

1 năm 2 tháng trước

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến vô cùng phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam đã tham mưu UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí 2