Gia Lai

1 năm 2 tháng trước

Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng cây mắc ca xen canh, thương binh ¾ Phạm Hữu Đương (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã

1 năm 2 tháng trước

Mô hình “Gắn kết hộ” được các công ty trực thuộc Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) sáng tạo ra nhằm gắn kết giữa hộ gia đình công nhân với hộ gia đình n