EU mong muốn tái khởi động tiến trình chính trị cho vấn đề Syria

EU mong muốn tái khởi động tiến trình chính trị cho vấn đề Syria