Đường Hồ Chí Minh - Con đường hướng tới tương lai

1 năm 2 tháng trước

Từ khi Đảng, nhà nước quyết định làm mới đường Hồ Chí Minh lịch sử, cuộc sống của người dân tại những vùng khó khăn đã thay đổi hẳn. Không chỉ đời sống người dân nâng cao, đường Hồ Chí Minh còn là trục kết nối kinh tế giữa miền ngược với miền xuôi, từ miền núi, đến đồng bằng, miền biển và là tuyến giao thương kết nối giữa Việt Nam – Lào.

Viết bình luận

Tin liên quan