Dự án cầu vượt An Dương chậm tiến độ, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành

Dự án cầu vượt An Dương chậm tiến độ, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành