Tin đồ hoạ

Dịch COVID-19: Bốn kịch bản cung ứng hàng hoá tại Hà Nội

Sở Công Thương Hà Nội đã xây dựng 4 kịch bản trong mọi tình huống nếu xảy ra dịch bệnh cao nhất vẫn đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân ở khu vực bị cách ly.
Ngày: 22/03/2020