Di tích Ba Làng An, Quảng Ngãi có nguy cơ bị “bức tử”

9 tháng 2 ngày trước

Di tích thắng cảnh Ba Làng An (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, địa chất và tiềm năng to lớn để phát triển du lịch. Tuy nhiên, di tích này đang bị xâm phạm nghiêm trọng.

Viết bình luận

Tin liên quan