Đan Mạch thông báo kế hoạch rút lực lượng đặc nhiệm khỏi Iraq

Đan Mạch thông báo kế hoạch rút lực lượng đặc nhiệm khỏi Iraq