Đảm bảo chất lượng vải thiều Lục Ngạn xuất khẩu

1 tháng 1 tuần trước

Năm 2020, một vùng trồng diện tích 50 ha vải thiều tại Bắc Giang đã được cấp hồ sơ, mã số, đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản. Đây là tín hiệu vui cho nông sản nói chung và Vải thiều Lục Ngạn nói riêng nhân rộng mô hình này thời gian tới.

Viết bình luận

Tin liên quan