Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

1 tháng 2 tuần trước

Chiều 06/8, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì.

Viết bình luận

Tin liên quan