Cuối tháng 11 sẽ có 2 đợt không khí lạnh

8 tháng 3 ngày trước

Trong 10 ngày tới, sẽ có 2 đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Đợt không khí lạnh thứ nhất sẽ bắt đầu từ chiều ngày 13/11 và kéo dài đến khoảng ngày 15/11.

Viết bình luận

Tin liên quan