Cuộc đàm phán quân sự cấp cao đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên sau hơn 10 năm

Cuộc đàm phán quân sự cấp cao đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên sau hơn 10 năm