Cuba

1 năm 2 tháng trước

Tại Lahabana, Đại sứ Lê Thanh Tùng cùng toàn thể thể cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Cu Ba đã dành một

1 năm 2 tháng trước

Ngày 30/7 tại La Habana đã diễn ra Lễ trao tượng trưng quà liên quan đến cuộc chiến chống dịch bệnh COVID – 19 của Việt Nam dành tặng Cub