COVID-19: Cập nhật tình hình dịch bệnh sáng 6/8/2020