Công ty Monsanto phải bồi thường 289 triệu USD vì chất diệt cỏ gây ung thư 

Công ty Monsanto phải bồi thường 289 triệu USD vì chất diệt cỏ gây ung thư