Công khai bán bóng cười dù có thông báo cấm

3 tuần 3 ngày trước

Mặc dù đã có thông báo cấm tuy nhiên nhiều tụ điểm, địa bàn vẫn ngang nhiên bán bóng cười vì lợi nhuận.

Viết bình luận