Chỉ đạo mở thẻ ATM cho người khiếm thị

11 tháng 2 tuần trước

Các ngân hàng thương mại được yêu cầu nghiên cứu xây dựng quy trình mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM… đối với trường hợp người khiếm thị (người khuyết tật) nhằm bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng này.

Viết bình luận

Tin liên quan