Cháy lớn tại xưởng hóa chất ở quận Long Biên, Hà Nội

Cháy lớn tại xưởng hóa chất ở quận Long Biên, Hà Nội
Cháy lớn tại xưởng hóa chất ở quận Long Biên, Hà Nội