Cần chấn chỉnh việc thực hiện một số dự án tại Bắc Kạn

1 tháng 1 tuần trước

Với chủ trương tạo môi trường đầu tư thông thoáng nhất để thu hút doanh nghiệp thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Bắc Kạn đã cấp phép cho thực hiện nhiều dự án đem lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm cho người lao động. Nhưng cũng có một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách, xây dựng nhà máy, trang trại chăn nuôi chưa đúng quy định pháp luật gây bức xúc trong nhân dân.

Viết bình luận

Tin liên quan